Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Cài TIẾNG VIỆT 50% cho một số dòng Android đơn giản nhất.

Cài TIẾNG VIỆT 50% cho một số dòng Android đơn giản nhất.

CÀI TIẾNG VIỆT 50%

Kết hợp với Microsoft Launcher để có giao diện dễ nhìn đối với những chiếc máy Nội Địa.

Một số máy cần chạy lệnh ADB Fast Boot mới set được.

BƯỚC 1 : CÀI APP MORELOCALE2

 

Nếu máy bạn set báo lỗi

Tức là máy chưa gõ lệnh trên máy vi tính bằng ADB Fast Boot

Cần làm xong  Bước 2 trước rồi mới làm tiếp Bước 1 ảnh bên phải

 

BƯỚC 2 : GÕ LỆNH = MÁY VI TÍNH

( Bước này khó nên muốn xem hướng dẫn chi tiết

có thể xem tại trang này – Click)

– Đầu tiên cần tải và cài đặt ADB Tool : http://ouo.press/f4iaB

– Cài driver nhận diện điện thoại : http://ouo.press/i2r9G

– Bật Tùy chọn nhà phát triển (Developer Options) : Đi tìm và gõ 7 lần vào Bulid number (số hiệu bản tạo) trong mục Phone Infor (Giới thiệu về điện thoại). Tùy mỗi hãng điện thoại mà có cách tìm đến Buid Number khác nhau.

– Vào Tùy chọn cho người phát triển > Bật Chế độ USB debug.

– Kết nối điện thoại/MTB với máy tính > OK, cho phép gỡ lỗi USB

– Mở Minimal ADB and Fastboot đã cài ở trên đánh các lệnh sau : 

adb devices

adb shell

pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION

– Sau đó mở Morelocale 2 lên và thiết lập tiếng Việt như ảnh bên phải của